Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Projektidéer

På den här sidan listas projektidéer från Demokratifondens tillskyndare. Tanken är att det ska växa fram en mer konkret bild av vilka slags projekt som kan vara aktuella för Demokratifonden att stödja. De listade projekten skall kunna ”hitta hem” till personer eller organisationer som har intresse och resurser för att bidra till att förverkliga idéerna.

För att få din egen projektidé att synas här kan du kontakta henrik.oscarsson@pol.gu.se. En projektidé består av två delar: en mycket kort beskrivning av projektet och gärna en lite längre och mer utförlig beskrivning. Uppskatta gärna vad som krävs i resurser (tid, engagemang, pengar) för att realisera projektet. Projektidéer kan handla om allt från teckningstävlingar för barn till hela forskningsprogram.

Lättläst information om offentlighetsprincipen och andra grundlagsfästa principer för svensk tryck- och yttrandefrihet

Kategori: Information/utbildning

Idé: Den svenska demokratin kanske främsta förutsättningar och beståndsdelar är grundlagsreglerna om tryck- och yttrandefrihet och de principer som de ger uttryck för, bl.a. offentlighetsprincipen. Dessa regler skyddar och stärker den fria åsiktsbildningen i Sverige men hur fungerar de i praktiken? Genom en bok med lättläst information och tydliga praktiska exempel förklaras bl.a. medborgares rättigheter och myndigheters skyldigheter med anledning av dessa grundlagsregler. Boken ska helst spridas till unga studenter men skulle även kunna delas ut till tjänstemän (t.ex. inom kommuners förvaltning) som har att tillämpa dessa regler varje dag.
Idémakare: Thomas Larue
Krävs för att realisera: Några experter på grundlagsregleringen för svensk tryck- och yttrandefrihet, en
redaktör/projektledare (t.ex. vetenskapsjournalist) och ett ambitiöst förlag som vill skapa en god grund för kunskap om offentlighetsprincipen.

Seminariserie om grunden för god journalistisk granskning

Kategori: Utbildning/Seminarier

Idé: Medborgarna tar del av information om det svenska samhället och makthavares agerande genom olika medier (både traditionella och nya medier som t.ex. bloggar). De som utformar den s.k. tredje statsmaktens granskning av svensk demokrati har både ett stort ansvar och inflytande för hur medborgarnas bild av en alltmer komplicerad verklighet skapas. Under flera seminarier beskrivs och problematiseras viktiga aspekter och processer för beslutsfattande i Sverige: Hur skapas lagar? Hur granskas regeringen och de folkvalda i riksdagen? Hur påverkar EU-medlemskapet Sverige? Hur styrs kommuner? Hur kan journalister använda myndigheters och granskande organs (t.ex. Riksrevisionen och JO) rapporter och beslut i deras granskning av svensk demokrati? Hur undersöker/avslöjar man korruption?
Idémakare: Thomas Larue
Krävs för att realisera: Erfarna journalister och universitetslärare (främst jurister, statsvetare och ekonomer men även andra), kanske en eller flera organisationer som t.ex. Svenska Journalistförbundet eller Transparency International som samarbetar för att ordna seminarierna och ev. en projektledare som vill hålla i det praktiska. Ett alternativ skulle vara att ett universitet ger en påbyggnadskurs till journalister enligt ovan.

Medborgarpanel i Sverige

Kategori: Forskning

Idé: Genomför en storskalig medborgarpanel á la James Fishkin i Sverige. Bjud in ett stort slumpmässigt urval av medborgare till Globen under en helg för att samtala kring en viktig sakfråga med experter, samhällsdebattörer, forskare och politiker. Liknande paneler har genomförts i en lång rad länder och kring ett stort antal sakfrågor som t ex kriminalvård, flyktingmottagning eller EU-medlemskap. Medborgarpanelerna är storskaliga experiment med före- och eftermätningar. Syftet är att undersöka om och hur människors preferenser förändras av att bli informerade och av att diskutera. Fungerar en liberal samtalsdemokrati i praktiken?
Idémakare: Henrik Ekengren Oscarsson
Krävs för att realisera: SVT, forskningsråd och omkring 10 miljoner kronor. 

Trehundrafyrtionio

Kategori: Populärvetenskap/debatt

Idé: För att stärka diskussionerna om representativ demokrati i Sverige gör vi en populärvetenskaplig reportagebok byggd på personliga intervjuer av 349 slumpvist utvalda svenska medborgare om deras levnadsvillkor, drömmar och visioner om det goda samhället. Boken överlämnas till 349 riksdagsledamöter i samband med Riksdagens högtidliga öppnande år 2013. Boken ger en bild av de medborgare som ledamöterna av Riksdagen är tänkt att företräda.
Idémakare: Henrik Ekengren Oscarsson
Krävs för att realisera: En redaktör/projektledare, ett vetenskapligt urval (kvoturval), ett stort antal frilansjournalister eller journaliststuderande, fotografer, ett förlag som inser utgivningspotentialen. 

Översättning och utgivning av Anthony Downs (1957)

Kategori: Information & utbildning

Idé: Anthony Downs’ ”An Economic Theory of Democracy” tillhör en av de flitigast citerade böckerna inom statsvetenskap och ekonomi. Trots att den är helt central i många samhällsvetenskapliga subdiscipliner har boken ännu inte översatts till svenska. En svensk översättning av boken skulle ge nya perspektiv på denna samhällsvetenskapliga klassiker som fortfarande är mindre läst än citerad!
Idémakare: Henrik Ekengren Oscarsson
Krävs för att realisera: Ett förlag som vill ge svenska studenter en möjlighet att läsa Downs på svenska. 

Undersökning av utlandssvenskar GENOMFÖRD!

Kategori: Forskning

Idé: Genomföra historiens första undersökning av den svenska diasporan. Det bor omkring 450 000 svenskar i utlandet. Men vi vet nästan ingenting om dem. Varför bor de utomlands? Hur ser de på Sverige? Vad ägnar de sig åt? Under vilka livsvillkor lever de? Vilka medier konsumerar utlandssvenskar? Hur ser de på myndigheter i det land där de bor? Vad har de för åsikter i politiska frågor? Hur röstade de i det senaste riksdagsvalet? Hur tänker de om att återvända till Sverige?
Idémakare: Henrik Ekengren Oscarsson
Krävs för att realisera: SOM-institutet vid Göteborgs universitet, ett antal till projektet knutna forskare och forskningsprojekt, kostnaderna för fältarbete uppgår till närmare två miljoner kronor. Kan genomföras tidigast våren 2013. Studien genomfördes vintern 2014/2015 av SOM-institutet vid Göteborgs universitet med Maria Solevid som projektledare. Boken "Utlandsröster" är resultatet av undersökningen. Se SOM-institutets hemsida för mer detaljer www.som.gu.se   

Skapa en svensk version av Politifact.com

Kategori: Information/utbildning/forskning

Idé: Vallöften är ett av den representativa demokratins mest självklara, men också mest kontroversiella, inslag. Å ena sidan innebär politikers löften hopp och förväntningar för många medborgare. Å andra sidan kopplas löftena ofta samman med känslor av besvikelse och misstänksamhet. Ordet ”vallöfte” är i sig laddat med misstro. Vissa undersökningar visar att så få som 15 procent av de svenska väljarna tror att politikerna ens försöker hålla sina löften. Väljare i andra länder drar liknande slutsatser. Forskningen ger dock en annan bild. Flertalet studier visar att partierna håller de flesta av sina vallöften. När partiers valmanifest jämförs med vilka politiska beslut som fattats efter val syns en tydlig överensstämmelse: Partier i regeringsställning uppfyller en klar majoritet av löftena de ger i sina valmanifest. Skillnaden i synen på vallöften aktualiserar behovet av öppen och tydlig information om vad det är som faktiskt lovas och vilka beslut som fattas. Inspiration kommer från den PulitzerPrize-vinnande hemsidan Politifact.com och deras så kallade Obameter där president Obamas löften listas och bedöms allteftersom valrörelsen rullar vidare. Hemsidan kommer också att kunna innehålla debattforum där olika definitioner av uppfyllt respektive brutet vallöfte kan diskuteras.
Idémakare: Elin Naurin
Krävs för att realisera: En redaktör/projektledare (t.ex. vetenskapsjournalist), resurser till en heltidsanställd forskningsassistent kopplad till valforskningsprogrammet för granskning av vallöften.

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2017-01-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?